اقدامی هنرمندانه و ثبت گرافیتی در خلخال؛ به مناسبت سالگرد «کتابسوزان ۲۶ آذر ۱۳۲۵» توسط حکومت پهلوی

روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹ گروهی از هنرمندان و فعالین ملی مدنی آزربایجان جنوبی در اقدامی هنرمندانه با ثبت گرافیتی در یکی از دیوارهای شهر خلخال واقعه اندوهبار کتابسوزی در سال ۱۳۲۵ توسط حکومت پهلوی را مد نظر قرار دادند.

هنرمندان و فعالین ملی مدنی آزربایجان جنوبی با این اثر هنری تحسین برانگیز نسل کشی فرهنگی اجتماعی را به جوانان آزربایجان جنوبی یاد آوری کردند.

همزمان با ۲۶ آذر ماه؛ گرافیتی ثبت شده در شهر خلخال با طرح و نوشته «نسل کشی فرهنگی آذربایجان» که در اسناد تاریخی به روز «کتاب سوزی در آذربایجان» مشهور است؛ یاد آور نسل کشی فرهنگی بعد از قتل عام مردم بیگناه آزربایجان جنوبی در ۲۶ آذرماه ۱۳۲۵ توسط حکومت پهلوی است.

مامورین رژیم دیکتاتوری پهلوی در اقدامی ضد انسانی با جمع آوری کتابهای تورکی آزربایجانی در میادین اصلی شهر که تپه ای از اسناد و کتب چاپ شده در دوران حکومت یک ساله مرحوم سید جعفر پیشه وری بود، اقدام به آتش سوزی آنها کردند.

گوناز تی وی

Comments are closed.