DİASPORA KOMİTƏSİNDƏ NÜMAYİŞ ETDİRİLİB: “HEYDƏR ƏLİYEV VƏ DİASPOR QURUCULUĞU”

S.Bayramzadə

Şərhlər bağlıdır.