İGİDLƏRİN İRAN ÜÇÜN ŞƏHİD OLUB, ƏVƏZİNDƏ DƏRD ALMISAN

Könlüm quşu qanad çalmaz sənsiz bir an, Azərbaycan.

Xoş günlərin getmir müdam xəyalımdan, Azərbaycan.

Səndən uzaq düşsəm də mən eşqin ilə yaşayıram,

Yaralanmış qəlbim kimi qəlbi viran Azərbaycan.

Müəllif: Məhəmmədhüseyn Şəhriyar
Səsləndirdi: Eldost Bayram

Şərhlər bağlıdır.