بیانیه- شعار “رضاشاه روحت شاد” به عرب‌های الاهواز نمی چسبد!

      بیانیه                                                                                                                       تاریخ: ۹خرداد ۱۴۰۱

شعار “رضاشاه روحت شاد”  به عرب‌های الاهواز نمی چسبد!

خوانندگان محترم,  همانطور که میدانید در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری، مردم عرب الاهواز در اعتراض به گرانی و کمبود کالاهای معیشتی  تجمعاتی را در چند شهر آغاز کردند. سپس  مرگ عده ای از عزیزان عرب بر اثر ریزش ساختمان متروپل، این اعتراضات را  شعله ورتر ساخت. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، طبق معمول این بار نیز  به خشونت علیه معترضان پرداختند و بسیاری از جوانان عرب الاهواز را دستگیر نمودند. مردم ترک  آذربایجان جنوبی سال هاست با چنین سیاست وحشیانه و سرکوبگرانه  جمهوری اسلامی آشناست. مردم مبارز الاهواز نیز  سال هاست که با این خشونت های جبارانه  روبروست  و زندانی ، تبعیدی ، شهید و قربانی  داده اند.  عبادان و دیگر شهرهای عربنشین  مبارزه خستگی ناپذیری را  سالهاست پشت سر میگذارند. این مبارزه سابقه ای به درازای عمر جمهوری اسلامی  دارد. مردم عرب از بامداد انقلاب بهمن خواستار حقوق ملی و فرهنگی خود بوده اند اما توسط سرلشکر مدنی ها  تیرباران شده اند!  همزمان  مردم آذربایجان و ترکمن نیز  به خاطر خواسته های ملی و فرهنگی خود زندانی و اعدام گشته اند. خلقهای دیگر نیز به  همین سرنوشت دچار بوده اند. متأسفانه این سیاست از رژیم شاه به  جمهوری اسلامی ایران در پوشش  اسلام  به ارث رسیده است. نژادپرستی، تبعیض، ظلم و ستم ملی ، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی،  تا به امروز دست از سر ملل غیر فارس برنداشته است. رژیم شاه سیاست مسخ و تحلیل  ملل  ستمدیده غیر فارس را به تمام معنا در پیش گرفته بود، رژیم اسلامی  نیز به شکلی دیگر  و در پوشش دین و مذهب این سیاست را کماکان دنبال کرده است . با وجود  سیاست خفقان و اعمال رفتار  ضد انسانی رژیم  علیه اقوام ، اقلییتهای مذهبی و ملت های تحت ستم اعم از ترک، عرب، ترکمن، بلوچ،قشقایی و کرد،  آنها شانه به شانه علیه  مظالم  وارده  مبارزه  را  به اشکال مختلف سازمان داده  و با حمایت از یکدیگر در برابر  این رژیم  توتالیتر آپارتاید ،  همبستگی و اتحاد بنمایش گذارده اند.  امروز ترک های آذربایجان از مردمی حمایت می کنند که در شهرهای عربی الاحواز بپا خواسته اند. چرا که آنها از حقوق ملی و اقتصادی بر حق خود دفاع می کنند:  چیزی که سالها در زمان پهلوی ها نیز آنها از این حقوق محروم بوده اند. لذا  شعار «رضاشاه روحت شاد»  مناسب وضعییت مردم عرب نبود ه و نیست  و این شعار به مردم شریف عرب الاحواز  نمی چسبد. روشنفکران عرب که همواره  با نژادپرستی در ایران  مبارزه کرده اند بارها  این مسئله را خاطر نشان ساخته اند.نسبت دادن شعار ارتجاعی «رضا شاه روحت شاد» به  مردم عرب غیرممکن است. سردادن این شعار ،کار و تلاش های فرصت طلبانه تحریک کنندگان یا ماهیگیران از آب گل آلود است تا شبهاتی  را در بین تظاهرکنندگان صدیق ایجاد کنند. آشکار است هم شاهان و هم شیوخ در صد سال اخیر نقش مثبتی در زندگی مردم عرب الاحواز نداشته اند. سیاست های نژادپرستانه آنها علیه  ملل غیر فارس از اذهان مردم و تاریخ  زدودنی نیست. پس از  کودتای رضاشاه در سال ۱۲۹۹،  مردم ترک، عرب و بلوچ …روی خوش ندیده اند. آنها به خوبی می دانند که نقش مخرب رضاشاه و پسرش را امروز  جمهوری اسلامی ایران به عهده دارد و با قساوت این وظیفه را انجام میدهد . چنانکه در چند دهه اخیر ، ترک های آذربایجان بارها  خواهان برپائی  آرمان های دولت ملی آذربایجان،  دولت شاد روان پیشه وری شده اند. اما از طرف رژیم فقط با سرکوب روبرو شده اند. آنها از مبارزه مردم عرب الاحواز نیز در این راه قاطعانه  حمایت کرده اند.

 اعتراضات گسترده علیه کم آبی مردم عرب با پشتیبانی بیدریغ  مردم آذربایجان همراه بود. مبارزه مشترک ترکهای آذربایجان  با سایر ملل غیر فارس  تا ایجاد کنفدراسیون ادامه داشته و ادامه خواهد یافت .ما تلاش خواهیم کرد با برپائی دولت‌های ملی خود کنفدراسیون را جایگزین حکومت توتالیتر کنونی ویا  هر گونه حکومت توتالیتر و آپارتاید  آینده کنیم.

زنده باد مبارزه  مردم عرب الاحواز

زنده باد مبارزه  ملت ترک آذربایجان

پیروز باد مبارزه مشترک ملل تحت ستم علیه هر رژیم توتالیتر در ایران

 

 مسئول روابط بین المللی فرقه دموکرات آذربایجان:

 عبدالله امیر هاشمی جوانشیر

 

Comments are closed.