مجسمه «تکمچی‌لر» پس از چندین بار تخریب، به «ائل‌گولو» تبریز منتقل شدند

روز پنجشنبه ۲۹ آبانماه ۹۹ مجسمه معروف تکم‌چی‌لر در خیابان ولیعصر تبریز توسط «پان ایرانیست ها» و دشمنان آزربایجان برای پنجمین بار مورد تخریب قرار گرفت و مسئولان شهرداری مجسمه ها را از این مکان برچیدند.

با توجه به اینکه چندین دوربین مدار بسته در مغازه های اطراف محل نصب این مجسمه وجود دارد، مسئولان امنیتی ایران به راحتی می توانستند عوامل تخریب کننده این مجسمه ها را شناسایی و مجازات کنند اما  از این کار خودداری کرده و علنا از دشمنان آزربایجان حمایت کردند.

کاربران آزربایجانی انفعال و سکوت مسئولان ایران در خصوص تخریب چندباره مجسمه «تکم‌چی‌لر» را دهن‌کجی مسئولان ایران به تاریخ و فرهنگ آزربایجان تلقی می کنند.

«تکم چی» از شخصیت های اساطیری تورکان است. در ترکی «تکه» به بز نری گفته می‌شود که پیشاپیش گلّه حرکت می‌کند و در اساطیر آزربایجان نوید دهنده آمدن بهار هستند. آیین «تکم چی» نیز همزمان با فرا رسیدن بهار در شهرهای مختلف آزربایجان اجرا می شود و تکم چی لر با اجرای آیین هایی فرا رسیدن بهار را نوید می دهند.

لازم به ذکر است در اوایل تیرماه ۹۹ هم مجسمه «ملا محمد فضولی» از شاعران تورکی سرای بزرگ آزربایجان، از میدان منظریه تبریز ناپدید شد و تاکنون کسی در این باره پاسخگو نبوده است.

گوناز تی وی

Comments are closed.