Gündəlik Arxivlər

18 Dekabr 2020

Müxbirlər yetişdirməli

“Bir zaman gələr ki, Məşrutə inqilabında iştirak edən bir mücahidi axtararlar ki, o, özünün məhəbbətini ona bildirsin. Bəlkə bir…