Rubrikaya baxış

Məqalələr

SƏMƏD BAYRAMZADƏ

Salam, dostlar! Bu bir çağırış plakatıdır. Əski əlifbada Azərbaycan dilində yazılıb. Çağırışdakı hər bir cümlə latın qrafikası ilə…

SENZORA

Deyirlər ki, birliyə əngəl törətdiyi üçün etirazlarda etnik və milli tələblər qaldırılmamalıdır! İranın xalqların hüquqlarına…

SƏMƏD BAYRAMZADƏ:

Həmin münasibətlə bu gün AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Cənubi Azərbaycan şöbəsinin əməkdaşları mərhum…