Rubrikaya baxış

Tarixi hadisələr

TARİXİ YAŞADAN FOTOLAR

Ortada ağayi Pişəvəri, solda ağayi Şəms, sağda ağayi Mirrəhim Vilayi 5 sentyabr 1946 Təqdim etdi: S.Bayramzadə

TARİXİ YAŞADAN FOTOLAR

Ağayi Pişəvəri “Azərbaycan” mətbəəsinin işçiləri arasında. Onlar ruznaməmizin düzülüb və çap edilməsində gecə-gündüz fəaliyyət…