Rubrikaya baxış

İti bucaqdan baxış

BİR PLOV MƏSƏLƏSİ…

Siz bizləri (Cənubi Azərbaycanlıları və ümumiyyətlə iranlıları) düyü yeyən kimi tanıyırsınız. Ana bizdə də iki nəsil…

VİDADİ MUSTAFAYEV YAZIR:

İran daxili vəziyyətinin xarakterindən asılı olmayaraq, qonşu müsəlman ölkələrində “İran islamını ” təbliğ etməkdə, yerli islamist…

SƏDRƏDDİN SOLTAN YAZIR:

Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan təmizləməklə dostlarını və düşmənlərini bir də tanıdı. Məlum oldu ki, işğal altındakı…

ÖZÜNÜİFŞA BUNA DEYƏRLƏR

Moskvada özünü hər zaman “dosent” kimi təqdim edən Gevorq Mirzayan adında birisi var, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert…