Haqqımızda

Azərbaycan Demokrat Firqəsinin orqanı olan “Azərbaycan” ruznaməsinin birinci sayı 1945-ci il sentyabr ayının 5-də çapdan çıxmışdır. “Qəzet birinci sayından başlayaraq Azərbaycan dilində buraxılırdı. Hacı Əli Şəbüstəri (1-29-cu saylar), Əhməd Müsəvi (98-151-ci saylar), Həmzə Fəthi Xoşginabi (152-246-cı saylar), İsmayıl Şəms (247-293-cü saylar) ruznamənin baş redaktorları olmuşdur. Hal-hazırda ruznamənin baş redaktoru Rəhim Hüseynzadədir.

ÜNVANIMIZ:

Amir Hashimi A.
Sweden Stockholm
Klokarvagen 7 Lgh 100114161 Huddlinge
Tel.: +46 79 013 69 35
E-mail: adf75@azerbaycan-ruznamesi.org
Web: http://azerbaycan-ruznamesi.org/

Bizə yazın: