Rubrikaya baxış

Elm və təhsil

YENİ RUBRİKA: GÜNEYDƏN-QUZEYƏ

Bu rubrikanın açılması ideyası rəhmətlik sənətkarımız, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin üzvü Həsən Cəbrayılova (Ahəngi) məxsusdur.…

PUBLİSİSTİK QƏLƏMLƏ

Publisistika istər ədəbiyyatımıza, istərsə də jurnalistikamıza hörmət gətirən janrdır. Bu xüsusiyyətli yazıların ömrü illərə…