Rubrikaya baxış

Elm və təhsil

KLASSİK İRSİMİZDƏN

Ş.Ə.ŞİRVANİ: İRAN ŞAHINA HƏCV (İXTİSARLA) Nəsirəddin şahi-adil ki, səmimi-dildən, Gəzdi Rusiyyəni, həm Rumü, Firəngistanı,…