Rubrikaya baxış

Mədəniyyət

GÜNEY XATİRƏLƏRİ

VİDEO: https://www.facebook.com/groups/1725216200947353/posts/2804021726400123/?mibextid=HsNCOg Azerbaycan-ruznamesi.org

İRANDA TÜRK FESTİVALI

İranda ilk dəfə türklər yaşayan bölgələrin adət-ənənələri ilə bağlı festival keçiriləcək. Bu barədə İranın mədəniyyət portalı…

DİLİMİ

Səbt edib səfheyi-tarixinə dövran dilimi Saxlayıbdır bilən hər əsridə taban dilimi Bir çıraqdır ki, onu yandırıb əzəldə…

SEVİN, A TƏBRIZ!

Zəfər libasında sevinc göz yaşı, Hər iki sahildə dayanıb ərlər! Ayrılıq atəşi elə qarsıyıb, İçərək qurudar Arazı nərlər!…

ZƏRİNTACIN ŞEİRLƏRİ

Dünyadı (Təbrizdə yaşayan şairə rəfiqəm Əzəm Rza Çayiyə) Sıralanmış dağları tək boyaboy İgidləri yesir olan dünyadı!…