Rubrikaya baxış

Kitablar

FUNDAMENTAL TƏDQİQATLAR TOPLUSU

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu Elmi şurasının 28 oktyabr 2021-ci il, 7 saylı qərarı…

QƏDİM OĞUZLARDA SALAMLAŞARKƏN

Qədim oğuzlar bir-birilə salamlaşanda indiki ərəbmənşəli "salaməleyküm" ("sizə əmin-amanlıq" və ya "sizə asayiş") ifadəsi əvəzinə…