Pəhləvi dövründəki qadağalar təkrar olunur

Pəhləvi dövründəki qadağalar təkrar olunur.

“Pəhləvi” dönəminə aid aşağıdakı sənəddə yazılıbdır ki, “Türk dilində kitab və jurnalların çapı qəti şəkildə qadağandır”!

Qeyd: Pəhləvi hakimiyyətinin yıxılmasından 42 il ötsə də İranda hələ də Azərbaycan türkcəsində ana dilində təhsil qadağandır…
Necə deyərlər, hakimiyyətlər dəyişir, qadağalar yerində qalır.

Müxbir

Şərhlər bağlıdır.