ADF-NİN BİRİNCİ QURULTAYINA TƏBRİZDƏN SEÇİLƏN NÜMAYƏNDƏLƏR

Bu sənədli şəkil tarixçi-alim Səməd Bayramzadə tərəfindən aşkara çıxarılaraq redaksiyamıza təqdim olunub. Fotoda yer alan şəxslər ali məclisə Təbrizdən seçilən nümayəndələrdir. Gəlin hamılıqla onlarla tanış olaq.

Şəkildə:

Şərhlər bağlıdır.