Gündəlik Arxivlər

02 Aprel 2021

PUBLİSİSTİK QƏLƏMLƏ

Publisistika istər ədəbiyyatımıza, istərsə də jurnalistikamıza hörmət gətirən janrdır. Bu xüsusiyyətli yazıların ömrü illərə…