Dilimizin unikal qüdrəti

Dünyanın 32 canlı dilində danışa bilən Alman dilçisi Hummel deyir:

“Bir kompüter sistemindən istifadə etməklə türk dilindəki istənilən bir söz kökündən minlərlə söz düzəldə bilərəm. Bu dil insan tərəfindən yaradıla bilməz. Çünki insan beyni belə bir prosesi analiz etməyə qadir deyil”.

Təqdim etdi: Səməd Bayramzadə

 

Şərhlər bağlıdır.