Gündəlik Arxivlər

20 May 2021

80-Cİ İLLƏRİN ŞƏHİDLƏRİ

Otaylı Azərbaycan oğlu Əli Şinasai 1292-ci (1903) ildə Bakı şəhərində mühacir Güney azərbaycanlı ailəsində anadan olmuşdur. O,…