S.C.PİŞƏVƏRİNİN QILINCDAN KƏSƏRLİ SÖZLƏRİNDƏN

Ey dünyanın rəşadətli övladlarından hesab olunan Azərbaycan xalqı, bu gün dünyanın əsarətdə olan millətləri öz haqlarını qəsbkarlardan almağa başlayıblar və haqlarını almaqdadırlar. Bəs bizə nə olub, biz dalda qalaq?

Biz də dünya millətləri cərgəsinə daxil olub öz qanuni haqlarımızı istəməliyik və dünyada olan bütün azadlıq istəyən xalqlara sübut etməliyik ki, bizim də öz ana dilimiz və ədəbiyyatımız vardır. Biz də başqa xalqlar kimi azad yaşamaq haqqımız və azad, müstəqil maarifimiz olmalıdır.

Seyid Cəfər Pişəvəri

 

 

 

 

Şərhlər bağlıdır.