Gündəlik Arxivlər

28 May 2021

MÜHACİRƏTDƏ

Taleyim, çətinə dara düşəndə, Sən oldun qardaşım əlimdən tutan. Böyük azadlığı tapmışam səndə, Mənə dayaq oldu xalqım hər…

ADR-İRAN MÜNASİBƏTLƏRİ

Azərbaycan Demokratik Respublikasının nəsillərə miras qalan, öyrənilməsi və tədqiqi zəruri olan irsinə onun diplomatik fəaliyyəti…

İTİ BUCAQDAN BAXIŞ

İran İslam Respublikasının siyasi sistemi dini(şərq) ilə dünyəvinin(qərb) mexaniki şəkildə birləşdirilməsi əsasında…