Aylıq Arxiv

May 2021

MİRMEHDİ ETİMAD (NATİQİ)

Mirmehdi Etimad (Natiqi) dedikdə ilk növbədə göz önünə onun görkəmli bəstəkarımız Cahangir Cahangirovla birgə müəllifi olduğu…

ŞAPALAQ ƏVƏZİ FİKİRLƏR

Hörmətli oxucular, sizlərə bu rubrikada təqdim etdiyimiz yazıları dolayısı replika da adlandırmaq olar. Ümumiləşdirib "Şapalaq…

MÜHACİRƏTDƏ

Taleyim, çətinə dara düşəndə, Sən oldun qardaşım əlimdən tutan. Böyük azadlığı tapmışam səndə, Mənə dayaq oldu xalqım hər…

ADR-İRAN MÜNASİBƏTLƏRİ

Azərbaycan Demokratik Respublikasının nəsillərə miras qalan, öyrənilməsi və tədqiqi zəruri olan irsinə onun diplomatik fəaliyyəti…

İTİ BUCAQDAN BAXIŞ

İran İslam Respublikasının siyasi sistemi dini(şərq) ilə dünyəvinin(qərb) mexaniki şəkildə birləşdirilməsi əsasında…