MİRZƏ ƏLİ MÖCÜZ CƏHALƏTİ QAMÇILAYIR

İLAHİ İLDIRIM GÖNDƏR,

CƏHALƏT PƏRDƏSİN YANDIR.

QARANLIQDA,QALIBDIR XALQ,

BU DÜNYANI İŞIQLANDIR.

Təqdim etdi: Güləddin İsmayılov

Şərhlər bağlıdır.