SEYİD CƏFƏR PİŞƏVƏRİYƏ ÜMUMXALQ MƏHƏBBƏTİ

Seyid Cəfər Pişəvəri bütün Azərbaycan xalqının məhəbbətini qazanmış nadir tarixi şəxsiyətlərdəndir. Onun istər doğum, istərsə də dünyasını dəyişdiyi günlərdə, eləcə də adi vaxtlarda abidəsinin önündə çələnglər, gül-çiçək dəstələri görmək olar. Sizə təqdim olunan bu şəkillərdəki insanlar aadlıq uğrunda müzahirlərdir.

Sağdan Rüfət Muradlını, Abdulla Əmir Haşimi Cavanşiri, Ədalət Yusifini Zəlimxan Məmmədlini görürsünüz. Yuxardakı şəkildə həmin şəxsləərdən əlavə tanınmış alim Yasəmən Qaraqoyunlu da ehtiramını bidirənlərin sırasındadır. Bu insanlar Azərbaycanın ikinci müstəqilliyinin əldə edilməsində müstəsna xidmətləri olan mübarizlərdir. A. Cavanşir isə Güney Azərbaycanda bugünədək azadlıq uğrunda mübarizlərdir mücadilə aparan soydaşlarımızın öncillərindəndir, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin funksionerlərindəndir.

Azerbaycan-ruznamesi.org

Şərhlər bağlıdır.