Gündəlik Arxivlər

17 İyun 2021

VİDADİ MUSTAFAYEV YAZIR:

Cənubi azərbaycanlılar İranda 13-cü prezident seçkilərində (18.VI.2021) prezidentliyə iki azərbaycanlı namizəd (cəmi 7),…

MİLLİ İRADƏNİN TƏNTƏNƏSİ

Gözümüzün önündə tarix yaşanır – bir zamanlar təsəvvür belə edə bilməyəcəyimiz, əfsanə, dastan kimi bir tarix... Bu tarixin…