Aylıq Arxiv

Oktyabr 2021

GÜNEYDƏN – QUZEYƏ

Atası neft fontanında öldü, Səməd Vurğun onu sevdiyi qıza qovuşdurdu, nökərçilikdən ən yüksək vəzifələrə qalxdı Bu gün Xalq…

URMU GÖLÜNÜN QURUMA QORXUSU

Yasir Rəhbərdidə məlumat verir ki, Urmu gölü məhv olmaq ərəfəsindədir. Burada suyun həcmi ötən ilə nisbətən iki dəfə azalıb.…