Gündəlik Arxivlər

01 Noyabr 2021

ALİM ŞƏRH EDİR

İranda bir - birindən ayrı, müstəqil fəaliyyət göstərən iki ordu vardır. Bunlardan biri, hər bir ölkədə olduğu kimi, hökumətə tabe…