SƏMƏD VURĞUNUN İFASINDA

DAHİ NİZAMİ GƏNCƏVİYƏ HƏSR ETDİYİ "NİZAMİ" ŞEİRİ

Şərhlər bağlıdır.