MÖHSÜN SƏBÜSTƏRİYƏ KİM RƏHMƏT OXUYACAQ TƏBRİZİN SABİQ İMAMCÜMƏSİNİN ƏMƏLLƏRİ

Azərbaycan milli mədəniyyətinin və musiqisinin düşməni Təbrizin sabiq imamcüməsi Möhsün Səbüstəri 17 noyabr 2021-ci ildə cənnətin qapısından buraxılmadığından özünə cəhənnəmdə layiq olduğu yeri aldı.

Şəbüstərdə İranın söz-sənət, dövlət xadimləri çoxdur və əksərinə də rəhmət düşür. Möhsün Səbüstəriyə gəlincə isə vəziyyət tamam bambaşqadır. Bir yaxşı əməlini tapa bilmirsən ki, dilindən rəhmət sözü çıxsın.

27 noyabr 1998-ci il tarixində Təbrizdə cümə namazı zamanı onun göstərişi ilə Azəbaycan mədəniyyətinin və musiqisinin milli simvolu olan sazı Amerika bayrağına bükərək yandırdılar.

O, türk-Azərbaycan mədəniyyətinin, türk-Azərbaycan kimliyinin açıq düşməni və azərbaycanlılara qarşı ayrıseçkiliyi təbliğ edən islam rejimi liderlərindən biri idi.

Azerbaycan-ruznamesi.org

Şərhlər bağlıdır.