Gündəlik Arxivlər

22 Noyabr 2021

VİDADİ MUSTAFAYEV YAZIR:

Özünü bölgə məsələləıri üzrə ekspert kimi qələmə verən Məhəmməd Rza Forqanı adlı birisi Azərbaycan-Ermənistan münasibəti ilə bağlı…