BİZƏ MÜHARİBƏ ELAN ETMİŞLƏR

(FARSCADAN TƏRCÜMƏ EDİLMİŞDİR)

Jandarmlar öldürürlər, yandırırlar, həbs edirlər, sürgün edirlər, söyürlər, dağlayırlar, biz məzlum kəndlilərə əzab və əziyyət verirlər. Nəhayət jandarmlar bizi öldürüb məhv etmək üçün 18-ci əsrə aid silahlardan istifadə edirlər. Bu 20-ci əsrin cəlladlarının qorxusundan gecə də, gündüz də gözlərimizə yuxu haram olmuşdur.

Azad dünya bilməlidir ki, heç faşistlər (Allah onlara rəhmət eləsin) belə bizə qarşı edilən bu cinayətlərdən törətməmişlər.

Axı biz nə etmişik? Biz hansı günahı törətmişik ki, bizi məhv etmək üçün Azərbaycanın yalançı nizam-intizam komandanı bəyanat verir. Ona deyin, və farsca savadı yoxdursa, əcnəbi bir dilə tərcümə edin və deyin: “Sənin jandarmların sən bəyanat verməmişdən xeyli qabaq sizin əmrlərinizi yerinə yetirməyə başlamışlar. Öldürürlər, yandırırlar, dilləri kəsirlər, qoca adamların bığ və saqqallarını yandırırlar.”

Məgər bunlardan daha artıq bizə zülm etmək istəyirsiniz? Bizi, silahsız insanları öldürməklə sizə nə düşür? Məgər siz bu həbslər, sürgünlər və zülmlərinizlə bizim sinəmizin ocağında yanan azadlığın pak atəşini söndürməkmi istəyirsiniz?

Arxayın olun, buna müvəffəq olmayacaqsınız. Bu həbslər və sürgünlər azadlıq eşqiylə yaşayan azadlıq əsgərlərinin ruhiyyəsinə heç bir təsir etməyəcəkdir. Biz boş əllərimizlə cəlladları və adam öldürənləri tərki-silah etməyə başlamışıq. Bizim silahımız intiqam almaq istəyən düyünlənmiş möhkəm yumruqlarımızdır və bu yumruqlarımızı sizlərin başına vuracağıq. Biz dövlətin əleyhinə çıxmırıq. Biz namusumuzu qorumaq üçün qiyam etmişik. Biz azadlıq istəyirik. Biz illər boyu taleyi müəyyən olmadan zindanlarda qalan azadlıq məhbuslarıyıq. Biz sağlamlıq istəyirik, biz canımıza təminat istəyirik. Biz həyat istəyirik. Biz cəlladların və cinayətkarların cəzalandırılmasını istəyirik. Bizim istək və tələblərimiz bunlardır.

Bunların icrası üçün ciddiyətlə cəhd edib çalışacağıq. Hamımız öldürülsək də, bu tələblərimizdən ölənə qədər əl çəkməyəcəyik.

Məgər mərkəzi hökumət biz kəndlilərə qarşı silah qaldırmış bir ovuc qatil jandarmlara tərəfkeşlikmi edir? Heç vaxt, əbəs yerə əsgərləri əleyhimizə silahlandırmayın, məgər oğul atasına, ata isə oğluna güllə ata bilərmi? Bugünkü əsgərlər sabahkı kəndlilər deyilmi?

Qafar Kəndli.

“Azərbaycan” qəzeti (ADF orqanı), Təbriz, say 65, 28 noyabr 1945-ci il

Tədqim etdi: Səməd Bayramzadə,

AMEA-nın akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Cənubi Azərbaycan şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Şərhlər bağlıdır.