Gündəlik Arxivlər

08 Dekabr 2021

S.BAYRAMZADƏNIN TƏQDIMATINDA:

İRANDA DAVAM EDƏN ETIRAZLAR VILAYƏT-I FƏQIH HÖKUMƏTININ TABUTU ÜZƏRINƏ MIX VURAN ÇƏKICDIR… İranın 28 dekabr 2017–7 yanvar…