Gündəlik Arxivlər

15 Dekabr 2021

URMU GÖLÜ OLUMLA-QALIM ARASINDA

İranın 2022-ci il dövlət büdcəsi layihəsində  Xəzər dənizi və Ərəb körfəzindən suyun ölkənin mərkəzi yaylasına nəqli nəzərdə…

NİZAMİ GƏNCƏVİ – 880 

880 ildən artıq bir zaman keçsə də, Azərbaycan torpağında Nizami adlı bir günəşin nə nuru, nə hərarəti azalmır. Əsrlər keçir,…

21 AZƏRİ ANARKƏN

Ölüm tufarların aşaraq gəldik və yaşam düzənində çadır qurduq. Pay aldıq işdən və gücdən. Paylaşdıq insan ormanında…