Gündəlik Arxivlər

08 Yanvar 2022

TƏBRİZ

Qartal oynağısan, şahin yuvası, Sən ay Səttarxanlar məkanı Təbriz! Olubsan aslanlar,şirlər obası, Götürüb şöhrətin cahanı…

XUDAFƏRİN KÖRPÜLƏRİ

Xudafərin körpüləri çox qədim körpülərdir. Bu körpülər Azərbaycanı və İranı birləşdirən, Azərbaycanın Cəbrayıl rayonu ilə İranın…