AZ CÜMLƏDƏ BÖYÜK FİKİRLƏR

Bəs fars dillilər

Əsrlər boyu türklər farscanın qorunması və inkişafı üçün böyük əmək sərf edib, öz dillərində yox, məhz bu dildə yazıb-yaradıb. Bu gün Azərbaycan türkcəsinin qorunması farsdillilərin vəfa borcudur.

Ancaq kimə deyirsən…

Ümid Niayesh

 

Əvvəl özümüzə dəyər verməliyik

 Demək ki, əvvəl özümüzə, sonra digərlərinə dəyər verməyi öyrənməliyik. Bizim geniş ürəkliliyimiz bizim düşmənimizdir.

 Arzu Əşrəf

 

 Daha zəngin dil

Türkcə fonetik olaraq fars dilindən daha zəngindir. Ö, Ü, I kimi sait səslər farscada yoxdur.

Fərid Əliyev

Şərhlər bağlıdır.