“XAMENEİYƏ, RƏİSİYƏ ÖLÜM” ŞÜALARININ SƏSLƏNDİRİLMƏSİ

TEHRAN BAZARINDA SƏS GÜCLƏNDİRİCİLƏRİN SINDIRILMASI

Şərhlər bağlıdır.