RÜŞDİNİN TİKDİRDİYİ TARİX MƏKTƏBİ

Bu məktəb Təbrizdə öz vəsaiti ilə indiki mənada ilk məktəbi tikdirmiş və təhsili kitabxanaların qeyri-elmi vəziyyətindən çıxaran, əlifbanı yeni üsulla öyrədən Mirzə Həsən Rüşdinin Təbrizdə tikdirdiyi bir neçə məktəbdən biridir.

ilk dəfə İran adlanan ölkədə ibtidai məktəbi açmış və təsis etmişdir.

Azerbaycan-ruznamesi.org

Şərhlər bağlıdır.