Gündəlik Arxivlər

20 Mart 2022

DURNA QATARI

Yenə bahar gəlib, ana torpaqda, Gül sərgisi açıb rəssam təbiət. Çayda, şəlalədə, göldə, bulaqda Həm qüdsiyyət dinir, həm də…