Gündəlik Arxivlər

05 Aprel 2022

FUNDAMENTAL TƏDQİQATLAR TOPLUSU

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu Elmi şurasının 28 oktyabr 2021-ci il, 7 saylı qərarı…