Gündəlik Arxivlər

09 May 2022

VİDADİ MUSTAFAYEV YAZIR

Məlum olduğu kimi, Xomeyni Fransada olarkən ruhanilərin siyasi hakimiyyətdə iştirak etməyəcəklərini iddia edirdi. İrana gələndən…