26 AVQUST BÖYÜK VƏ ƏVƏZ OLUNMAZ ÖNDƏR S.C.PİŞƏVƏRİNİN DOĞUM GÜNÜDÜR!

Həyatını Azərbaycana və doğma xalqına həsr etmış böyük sərkərdəmizin ən böyük əsəri dünya durduqca duracaq “21 Azər” inqlabı və şanlı Milli Hökümətimizdir!

Xalqımızın haqq və hüququ faşist Tehran rejiminin qurduğu Məhəmməd Rza  şah tərəfindən 1946-ci ildə qan içində boğuldu.

Onun cinayətlərinin davamı olaraq hal hazırda İran rejiminin molla qiyafəsində olan cəlladları tərəfindən davam etməkdədir.

Güney Azərbaycanın əsarət altından qurtarmasının tək  yolu müasir dünya şərtlərinə uyğun olaraq, Böyük Öndərimizin qurucusu və rəhbəri olduğu  şanlı Milli Hökümətimizin bərpasından ibarətdir!

“Azərbaycan Milli Höküməti bir həqiqətdir! Onu geri qaytarmaq olmaz!” (S.C.Pişəvəri)

VİDEO: https://fb.watch/f86S_Y1TQ-/

Şərhlər bağlıdır.