DƏYİŞƏN ZAMANƏDIR, YOXSA MİRHÜSEYN MUSƏVİNİN SÖZLƏRİ?

Silahlı qüvvələr! Sənə verilən tapşırıqlar xalqın müdafiəsi üçündür, zülm üçün deyil; Bu, məzlumları qorumaq üçündür, güclü və qüdrətlilərə xidmət etmək üçün deyil; İnşallah haqqın tərəfində, millətin tərəfində olasınız.

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə,

İranın qızı, Kürdüstanın qızı, bəşəriyyətin qızı,

xəyallarından uzaqlaşdırılan Məhsa Əmini ürək ağrıdan ölümü ilə yerdə və göydə tarixi vərəqləyir.

Bəli, məzlumun qanı zalımların zorakılığından daha güclüdür və məzlumun gücü zalımların gücündən daha qalibdir, onların dini isə patrul maşınlarının məcburiyyət və istəksiz dinindən daha nuranidir.

Bu həssas və acınacaqlı vəziyyətdə bütün silahlı qüvvələrə torpaqlarımızı, İranı, insanların canını, malını və hüquqlarını qoruyacaqlarını xatırlatmaq istəyirəm.

Bu gün millətimizin qadın və kişiləri onun xatirəsinə və yüzlərlə unudulmuş tələblərlə ayağa qalxdığı bir vaxtda heç kimin öz millətinin üzvlərinin qarşısında dayanıb hökmdarların əmrləri ilə gözlərini bağlamağa, milləti ilə bağladığı əhd-peymanı unutmağa haqqı yoxdur.

Aydındır ki, sizə verilən tapşırıqlar xalqı müdafiə etmək üçündür, basdırmaq üçün deyil; Bu, məzlumları qorumaq, güclü və qüdrətlilərə xidmət etmək üçün deyil; Bu, laqeyd məmurların hakimiyyətinin möhkəmlənməsi üçün deyil, milyonların və xüsusən də məzlumların sülhü üçündür. Ümid edirəm ki, haqqın tərəfində, millətin tərəfində durmağı bacaracaqsan.

Mirhüseyn Musəvi

Azerbaycan-ruznamesi.org-dan: Mirhüseyn Musəvi sözün əsl mənasında rejimə xidmət edib. İndi bu sözləri oxuyarkən fikirləşirsən, ayə, dəyişən zəmanədir yoxsa Mirhüseyn Musəvinin sözləri?

Şərhlər bağlıdır.