YENƏ İRANIN ABŞ-DAKİ MİLLİ QÜVVƏLƏRİ AYAĞA QALXDI

AKSİYADA “AZADLIQ,ƏDALƏT, MİLLİ HÖKÜMƏT!” ŞÜARI DA DALĞALANDI

İranın ABŞ-da fəaliyyət göstərən müxalifətçi qüvvələri ikinci şənbədir ki, ölkə paytaxtı Washingtonda aksiyaya çıxırlar. Bu  birlik ümumi fəaliyyətin qələbəyə aparacağına şübhə doğurmur.

Yenə Azərbaycan Demokrat Firqəsinin burada fəaliyyət göstərən ABŞ Komitəsinin məsulları cərgənin önündə gedirlər. Onlara komitənin məsulu Rəhim bəy Şahbazi rəhbərlik edir. Aşağıda aksiyadan görüntüləri təqdim edirik.

Abdulla Əmir Haşimi Cavanşir,
Azərbaycan Demokrat Firqəsinin xarici əlaqələr üzrə məsulu

Şərhlər bağlıdır.