BURASI İRAN DEYİLƏN MİLLƏTLƏR HƏBSXANASI

Burası İran deyilən millətlər dustaqxanasıdır. Bu da orada özünü İslam cümhuriyyəti adlandıran İran rejimidir.

Azerbaycan-ruznames.org

Şərhlər bağlıdır.