SENTYABRDA, OKTYABRDA MİTİNQLƏR BAŞA ÇATDI

İNDİ NOYABRIN 3-DƏ VAŞİNQTONDA NÖVBƏTİ AKSİYANI GÖZLƏYƏK

Sentyabrda, oktyabrda  dünyanın bütün mütərəqqi ölkələrində insan hüquqlarının pozulmasına qarşı nümayişlər, aksiyalar keçirildi. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan iranlı mühacirlər daha mütəşəkkil dəstələrlə etirazlarını bildirdilər.

“Azadlıq, Ədalət, Milli Hökumət!” şüarı da tədbirlərin bəzəyi oldu. Azərbaycan demokrat firqəsinin ABŞ komitəsinin məsulu Rəhim Şahbazinin rəhbərlik etdiyi firqəçilər yenə mütəşəkkil dəstələrlə öz sözlərini dedilər.

Mitinqlər noyabrda da davam etdiriləcək. Yenə onların önündə Rəhim Şahbazi və məsləkdaşları olacaq.

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

Şərhlər bağlıdır.