RÖVŞƏN MƏMMƏDOV: “BIÇAQ SÜMÜYƏ DİRƏNİB” – CƏNUBUN AZADLIQ SİMVOLU PİŞƏVƏRİNİN ÇAĞIRIŞLARI NƏ İDİ?

KADRLARIN 10 DƏQİQƏLİK SÖHBƏTİ

Şərhlər bağlıdır.