AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SƏFİRLİYİNDƏ BAŞ VERMİŞ TERROR OLAYINI PİSLƏYƏN PLAKATLAR YAPIŞDIRILIB

Tehran vilayətinin Gerçək şəhərində Azərbaycan Respublikasının Səfirliyində baş vermiş terror olayını pisləyən plakatlar yapışdırılıb.

Şərhlər bağlıdır.