HÜSEYN DÜZGÜN YARADICILIĞININ GÜNEY AZƏRBAYCAN MİLLİ OYANIŞ HƏRƏKATINDA ÖNƏMİ

Məruzəmdə böyük ədəbiyyatçı, filosof, türkologiya sahəsində böyük alim, daha çox şair Hüseyn Düzgün təxəllüsü ilə tanınan Güney Azərbaycanlı professor Hüseyn Məhəmmədzadə Sədiq (1945- 1922) haqqında bilgi verirəm. Hüseyn Düzgünün həm elmi fəaliyyəti çox öyrənilməli və təbliğ olunmalıdır, həm də onun assimilyasiyaya qarşı mübarizəsi. Hüseyn Düzgün müxtəlif dövrlərdə siyasi, ədəbi və ictimai fəaliyyətlə məşğul olmuş görkəmli Türkdür.

Şərhlər bağlıdır.