XARİCİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN MƏTBUAT KATİBİ AYXAN HACIZADƏNİN AZƏRBAYCANIN İRANDAKI SƏFİRLİYİNİN VƏ TƏBRİZ ŞƏHƏRİNDƏKİ BAŞ KONSULLUĞUNUN ƏMƏKDAŞLARININ İRAN TƏRƏFİNDƏN ARZUOLUNMAZ ŞƏXS ELAN EDİLMƏSİ İLƏ BAĞLI YERLİ MEDİANIN SUALINA CAVABI

Sual: Yayılmış məlumata əsasən, Azərbaycanın İrandakı Səfirliyinin və Təbriz şəhərindəki Baş Konsulluğunun əməkdaşlarının İran tərəfindən arzuolunmaz şəxs (persona non grata) elan olunduğu bildirilir. Bu xəbərə münasibətinizi öyrənmək istərdik.

Cavab: Mətbuatda bu günlərdə yayılmış sözügedən xəbər yeni deyil.

Məlum olduğu kimi, cari ilin aprel ayının əvvəlində İranın ölkəmizdəki Səfirliyinin 4 əməkdaşı diplomatik statusa uyğun olmayan və Diplomatik Əlaqələr haqqında 1961-ci il Vyana Konvensiyası ilə ziddiyyət təşkil edən fəaliyyətlərə görə Azərbaycan hökuməti tərəfindən “persona-non-grata” (arzuolunmaz şəxs) elan edilmişdi.

İran tərəfi, öz növbəsində Azərbaycanın bu addımından bir neçə gün sonra, heç bir əsas olmadan və yalnız qarşılılıq prinsipini bəhanə gətirərək, ölkəmizin İrandakı Səfirliyindən hələ yanvar ayında təxliyə olunmuş 2 nəfər əməkdaşı və Baş konsulluğun 2 nəfər əməkdaşını arzuolunmaz şəxs elan edib.

Ölkəmizə qarşı atılmış bu addım bir sıra problemlərin mövcud olduğu ikitərəfli münasibətlərə xələl gətirir.

Şərhlər bağlıdır.