Mənim Ana Dilim; Dünyanın ən poetik dili:

Yazar: Xəlil Mokhtari Nia Tərüməçi: Cavanşir

Ana dili və milli dili türkcə olan biri kimi, tarix və ədəbiyyat və ərəb dili sahəsində on illik təhsil və tədris və fəaliyyət göstərən biri kimi, müqavilə dili fars dili olan və ən azı 8 il təhsil almış biri kimi və fars ədəbiyyatının dili, ədəbiyyatı və tarixindən dərs demiş və bu dildə çap olunmuş və nəşr olunmamış şeirlər toplusunun sahibidir və kürddilli qardaşların dili, mədəniyyəti və ədəbiyyatına bir qədər bələd olan biri kimi; Mən yazıram:

Təbiətcə poetik olan dillə, onun dilinin və yaradıcılığının sahibləri fitrətən şair olan dillə nemət, bəxşiş, padşahlıq ehsanları, şahların bəxşişləri ilə yazılan dil arasında fərq vardır. Xalqı şair olan dillə bəzi saray əyanlarının, saray və sultanların yaltaqlıq və mədh niyyəti ilə yığdıqları süni və montaj dili arasında fərq var və o dillə dil açıb mədh etmək üçün dil açıb və dil açırlar.

Bəli! Quru qərəzdən, yalançı qeyrətdən yox, əminliklə və əminliklə yazıram; Mənim mahiyyətcə poetik olan, xalqı təbiətcə şair olan ana dilimlə mədhçilər tərəfindən, türk xaqanlarının köməyi ilə təbliğ və inkişaf etdirilən dil arasında yerdən-göyə qədər fərq var. Həqir, iddiamı sübut etmək üçün mənim əlimdə qəti sübut, inandırıcı sübut və konkret şahid və “bayatılar”, “qraylılar”, “beşlik” və…
Türk ədəbiyyatının və qüdrətli dilinin qədim mədəniyyət və tarixində türk naturalist ədviyyatı ilə təfəkkür və yaradıcı ağlın, poetik ruhun və ilahi hissin əsəri olan Bayatı adlı qədim format mövcuddur. Şairin olmadığı və konkret adı olmayan bir format, amma şair türk adlı böyük bir xalqdır və Bayatının əsas mənşəyi də Azərbaycanın Balad Möhtşəmidir.
Tarixi Azərbaycan, çayın axarı və Sarıyənin bulağı, Bayatı vəhy yurdu olub və var, bu torpağın bütün sakinləri məhz Bayatı_Sora və şair Bayatıdır; Bu qədim diyarın hər yerində min illərdir türk övladlarının qəlbində və zehnində sinədən-sinəyə, nəsildən-nəslə axan müxtəlif və saysız-hesabsız türk ləhcə və ləhcələrinə malik milyonlarla bayatı və onun qaynayıb-qarışması var. davam edir..
Xaqan, Sultan, Xan, Elxan, Kodxoda, Qoca, Qam, Yazar, Kələmçi, Şair, Alp, Ər, Eranler, Bazarçı, Savaşçı, Qorukço, Subaşı, Xatunbaşı, Sayan, Ekinçi, Bağçı, Yağçı, Dağçı, Yaiçi , Oxço, Dəmirçi, Dinçi, Dilçi, Aşıq, Ozan, Auirənci, Auirtman, Kişi, Oğlan, Xatun, Qız, Qlin və s. həm savadlı, həm də təhsilsiz, hamısı rolu, dili və şairi olduğu üçün şair olub və şairdir. şairlər xalqının izi.Bayatı-sora isə türk adı ilə Bayatıların toxumasında görünür.
Gənc qızların, Türkiyədən yeni gəlinlərin, qadınların dilindən, imzasından türk Alplarının, xaqanlarının, döyüşçülərinin dil və imzalarına qədər yüz minlərlə bayatı Bayatı üslubu adlanan geniş və qədim dünyada və tarixi diyarda göründü. Azərbaycan adlanır.Ham-Kauişen iki kəndinin və eyni tayfanın iki qəbiləsinin adət-ənənələrinin mövzusu, məzmunu, duyğu və təfəkkürünün bir-birindən fərqli olması müşahidə oluna və bəzən müşahidə olunur ki, bu da bir-birindən fərqlidir. türk millətinin dili daxilindəki dialektlərin müxtəlifliyi ilə.
Türk milləti mənsublarının hər bir Bayatılarda dilinin və imzasının olmasının özü əsaslandırılmış bir sənəd və poetik dilin başlıq və ibarəsini cənnət üçün istifadə etmək haqqının təvazökar iddiasına güclü sübutdur. və ilahi türk dili. Ola bilsin ki, bu iddianı anlamaq və həzm etmək türk olmayanlar və türk dili, mədəniyyəti və ədəbiyyatına yad olanlar üçün çətin olsa da, dili, mədəniyyəti və ədəbiyyatı, xüsusən də Azərbaycan xalq ədəbiyyatı haqqında məlumatı olanlar, şübhəsiz ki, onu həzm edib təhlil edə biləcəklər. .

Şərhlər bağlıdır.