1-ci Türkoloji qurultayda iştirak edən 131 nəfərdən 97-si 1937-ci ilədək güllələndi – Dr.Almaz Ülvi

Ilgar Ilkin 
• Ortaq Türk əlifbası; son 100 ilin siyasi-tarixi mənzərəsində hansı mərhələləri keçib?
• Türk dövlətləri müstəqillikdən sonra ortaq əlifba ilə bağlı yanlışlıqları niyə düzəldə bilmədi?
• Ortaq türkcədə danışmaq üçün ortaq əlifba da şərtdir;
• Ortaq ədəbi abidələrimizi yalnız bir Türk xalqının adına yaza bilmərik;
• Türkmənistanla ədəbi əlaqələrin zəif olmasının səbəbi nədir?
• Azərbaycan-Özbəkistan ədəbi əlaqələri hansı durumdadır?
Bu və digər suallarla qonağım yazıçı-publisist, filologiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun “Azərbaycan-Türkmənistan-Özbəkistan ədəbi əlaqələr” şöbəsinin müdiri Almaz Ülvidir.

https://www.youtube.com/watch?v=htG3kLnJyvI

Şərhlər bağlıdır.